Nakierowani na sukces klientów Świadczenie pomocy prawnej:

- reprezentowanie przed sadami i urzędami
- sporządzanie opinii prawnych
- przygotowanie umów cywilnoprawnych
- udzielanie porad oraz konsultacji prawnych

Szybkość i skuteczność to cechy wyróżniające kancelarię na rynku świadczonych usług

Profil Kancelarii wyznaczają takie cechy jak indywidualne podejście do Klienta, dostępność, profesjonalizm oraz terminowość w wykonywaniu zleceń. Jednocześnie dużą wagę przykładamy do poszerzania wiedzy na temat specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności, współpracując z Klientem na każdym etapie powierzonej Nam sprawy. Ważnym elementem funkcjonowania Kancelarii jest stałe podnoszenie posiadanych kompetencji i umiejętności. W związku z tym uczestniczymy w licznych szkoleniach oraz konferencjach i seminariach prawnych – co pozwala na wymianę poglądów oraz doświadczeń.

Sprawy majątkowe

Podział majątku, majątek osobisty, majątek wspólny podział majątku po rozwodzie, rozdzielność majątkowa, przymusowa rozdzielność, spłata małżonka, dorobek w małżeństwie, odpowiedzialność za długi małżonka, wspólność majątkowa a długi, działalność gospodarcza a podział majątku, komornika a podział majątku, intercyza, umowy podział majątku, notarialny podział majątku, sądowy podział majątku, zgodny podział majątku, służebności przesyłu.

Spółki prawa handlowego

Zakładanie spółek z o.o., zakładanie spółek komandytowych, obsługa spółek, likwidacja spółek, łączenie spółek, przekształcenie działalności gospodarczej, spółka jawna, odpowiedzialność za długi w spółce, rezygnacja ze składu zarządu, wystąpienie ze spółki, upadłość spółek, restrukturyzacja spółki, wykreślenie członka zarządu, obsługa przedsiębiorców.

Sprawy alimentacyjne

Władza rodzicielska, alimenty na dziecko, podwyższenie alimentów, pozew o alimenty, obniżenie alimentów, wygaśnięcie alimentów, wysokość alimentów, alimenty od współmałżonka, pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozwód a alimenty, alimenty na dziecko i na matkę, alimenty na dziecko z funduszu, kontakty z dzieckiem , plan wychowawczy, mediacje, ustalenie kontaktów z dzieckiem, przymusowe leczenie.

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, przyczyny wypowiedzenia, pozew o przywrócenie do pracy, pozew o odszkodowanie, zasadność wypowiedzenia, likwidacja stanowiska pracy, likwidacja zakładu pracy, rozwiązanie umowy o pracę, zerwanie umowy o pracę, roszczenia przysługujące pracownikowi, odszkodowanie od pracodawcy, bezprawne zwolnienie z pracy.

Procesy budowlane i umowy cywilno-prawne

Sporządzenie umów, wzory umów i druków, umowa kupna sprzedaży, umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło, najem, gwarancja, rękojmia, jak sporządzić umowę, jak rozwiązać umowę, opiniowanie umów.

Sprawy spadkowe

Dział spadku, podział spadku, zachowek, prawo spadkowe, odpowiedzialność za długi spadkowe, jak dochodzić zachowku, jak otrzymać spadek, stwierdzenie nabycia spadku, testament, zrzeczenie się spadku, dziecko a długi spadkowe, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, dziedziczenie, zajęcie spadku przez komornika.

Sprawy rozwodowe

Rozwód, brak zgody na rozwód, adwokat rozwód, jak nie zgodzić się na rozwód, czy sąd orzeknie rozwód, radca prawny rozwód, pozew o rozwód, rozwód bez orzekania o winie, rozwód z winy małżonka, alimenty przy rozwodzie, nie zgadzam się na rozwód, alkoholizm a rozwód, zdrada a wina małżonka.

Upadłość konsumencka oraz upadłość firm

Oddłużanie, jak ogłosić upadłość konsumencką, wniosek o upadłość konsumencką, syndyk, upadłość działalność gospodarcza, firmy windykacyjne, pozbycie się długów, restrukturyzacja, ugoda z wierzycielami, zajęcia komornicze, oddłużanie chwilówek, problemy finansowe, windykacja wierzytelności.

Rzetelność, jakość, wiedza i doświadczenie

Wartości, które wyznaję, stanowią o poziomie świadczonych usług i wyznaczają kierunek rozwoju kancelarii.

Kancelaria zapewni wsparcie i ochronę prawną w rozwiązaniu twoich problemów w zakresie spraw rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych oraz upadłościowych.

tel. kom. +48 600 351 555

Skontaktuj się z Kancelarią, wysyłając wiadomość na adres: kancelaria@zielinskiradca.pl

Adres:

ul. Przemysłowa 75 lok. 5
62-510 Konin

Godziny przyjęć

pn. i czw. 16.00 – 18.00
w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym

Konto bankowe:

Alior Bank S.A.
96 2490 0005 0000 4500 3074 5613

Kancelaria wpisana jest do OIRP
w Poznaniu